Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-084-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 70000000--1
Data e publikimit: 13-May-2015
Data e skadimit: 01-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Projekti”Inçjzimi gjeodezik i hapsirave të përbashkta banesore”
B 54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara-Projekti inçjzimet gjeodezike te hapsirave te përbashkta banesore.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Incjzimi geodetski stambenih zajednickih prostora " pod tehnickim specifikacijama
B54 Standardni Formular o ispravci graskama u publikovane obavestenje-.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: