Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-090-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 13-May-2015
Data e skadimit: 03-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugës Koliq - Keqekollë
Nr. 15 090 521 Ndertimi i rruges Koliq - Keqekoll.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puta u Kolic – Kecekolle
Nr. 15 090 521 Izgradnja puta Kolic - Kecekolle.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: