Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-088-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 13-May-2015
Data e skadimit: 02-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja dhe riparimi i rrugëve rurale
Nr. 15 088 521 Mirembajtja dhe riparimi i rrugeve rurale.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje i popravka seoskih puteva
Nr. 15 088 521 Održavanje i popravka seoskih puteva.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: