Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-089-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 21000000-3
Data e publikimit: 13-May-2015
Data e skadimit: 03-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me libra për shkollat e Komunës së Prishtinës
Nr. 15 089 121 Furnizimi me libra per shkollat e Komunes se PRishtines.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanja knjigama za skolama u opstini Pristina
Nr. 15 089 121 Snabdevanje knjigama za skolama u opstinski Pristina.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: