Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-010-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 14-May-2015
Data e skadimit: 24-May-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me ushqim për çerdhet Publike
njoftim per anulim 616 15 010 111.docx
Notice Title: CateringforPublickindergartens
616 15 010 111.docx
Titula Nabavke: Keteringzajavnevrtic´e
OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE 616 15 010 111.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: