Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-092-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 15-May-2015
Data e skadimit: 08-Jun-2015
Titulli i shpalljes: :“Ndertimi i rrugevesHasanRemniku – ne Kolovice’
New Microsoft Office Word Document.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "" Izgradnja lputeva u Hasan Remniku- Kolivica"
New Microsoft Office Word Document (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: