Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-095-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 18-May-2015
Data e skadimit: 09-Jun-2015
Titulli i shpalljes: “Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e kulmeve te shkollave”
Njoftim per Kontrate (8).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Rekonstrukcija i održavanje krovova škola "
Obave tenje o Ugovoruu (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: