Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-096-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 19-May-2015
Data e skadimit: 09-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me pajisje kabinetike për shkollat e Komunës së Prishtinës
15 096 121 Furnizimi me pejisje 1.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka opreme za skolama opstine Pristina
15 096 121 Nabavka opreme 1.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: