Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-029-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 19-May-2015
Data e skadimit: 04-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugës Mithat Frashëri-RITENDER
Njoftim_per_Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puta“Mithat Frasheri“-Ritender
Obavestenje_o_ugovoru (1).docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: