Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-098-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 19-May-2015
Data e skadimit: 11-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e Elektrikes në Shkolla
Nr 616 15 098 221 mirmbajtja e elektrikes.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje u školi
nr 616 15 098 221.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: