Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-100-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-May-2015
Data e skadimit: 25-May-2015
Titulli i shpalljes: “Organizimi i manifestimit të 1 Qershorit , ditës Nderkombetare te fëmijëve - pjesa Artistike”
Organizimi i manifestimit te 1 Qershorit , dites Nderkombetare te femijeve - pjesa artistike.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Organizovanje dogadaj 1. juna , Medunarodnog dana Decijeg - Umetnicki
Organizovanje dogadaj 1. juna , Medunarodnog dana Decijeg - Umetnicki.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: