Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-053-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45442110-1
Data e publikimit: 20-May-2015
Data e skadimit: 01-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugës Gallapi – Prishtinë
Nr. 15 053 521 Ndërtimi i rrugës Gallapi – Prishtinë.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puta Gallapa u Pristini
Nr. 15 053 521 Izgradnja puta Gallapa u Pristini.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: