Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-103-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 21-May-2015
Data e skadimit: 11-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me inventar për nevojat e QKMF-ve dhe QMF-ve.
Nr.15 103 121 Furnizimi me inventar per nevojat e QKMF e QMF.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje inventarom za GCPM i CPM.
Nr.15 103 121 Snabdevanje inventarom za GCPM i CPM.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: