Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-104-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 21-May-2015
Data e skadimit: 12-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i kanalizmieve ne fshatin Vranidoll,Prugovc”
NJOFTIM PER KONTRATE.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja kanalizacije u selu Vranidoll , Prugovc
OBAVEÅ TENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: