Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-093-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 77000000-0
Data e publikimit: 22-May-2015
Data e skadimit: 27-May-2015
Titulli i shpalljes: Organizimi i trajnimeve per mesimdhenies dhe nxenes ne kuader te projektit nga Keshilli i evropes
Njoftim kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Organizovanje obuke za nastavu i studente u okviru projekta Saveta Evrope
OBAVEŠTENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: