Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-097-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 28000000-2
Data e publikimit: 25-May-2015
Data e skadimit: 06-Jul-2015
Titulli i shpalljes: Rregullimi i vendeve te kontenjerëve nëntoksore dhe furnizimi me kontenjer
Furnizimi m kontejner.docx
Notice Title: Arranging the location for underground containers and supply with containers
Contract Notice.docx
Titula Nabavke: Regulacijamestazapodzemnekontenjereisnabdevanjekontenjerima
Snabdevanje kontejnera.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: