Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-025-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45442100-8
Data e publikimit: 27-May-2015
Data e skadimit: 07-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i Bulevardit mbi “Kurriz”
Nr. 15 025 511 Ndërtimi i bulevardit mbi kurriz.docx
Notice Title: Boulevard Building on the "ridge"
Nr. 15 025 511 Boulevard Building on the ridge.docx
Titula Nabavke: Izgradnja Bulevar na " greben "
Nr. 15 025 511 IIzgradnja Bulevar na - greben.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: