Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-047-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 27-May-2015
Data e skadimit: 08-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e semaforëve , invertoreve dhe pajimeve akustike për të verbërit në qytetin e Prishtinës
Nr. 15 047 221 Mirëmbajtja e semaforëve , invertoreve dhe pajimeve akustike për të verbërit në qytetin e Prishtinës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje semafora , invertora i akusticne opreme za slepe u Prištini
Nr. 15 047 221 Održavanje semafora , invertora i akusticne opreme za slepe u Prištini.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: