Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-100-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 27-May-2015
Data e skadimit: 29-May-2015
Titulli i shpalljes: Organizimi dhe realizimi i programit për Ditën e Fëmijëve “1 Qershori”pjesa artistike
NJOFTIM dhenje.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Organizacija i realizacija programa za Dan Djecijeg " 1 Jun" umetnickom delu
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: