Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-062-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 33000000-0
Data e publikimit: 29-May-2015
Data e skadimit: 08-Jun-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me materiale shpenzuese për nevojat e laboratorit dhe rëntgenit në QKMF”- Lot 3 dhe 6
B10 Njoftim per anulimin e aktivitetit te prokurimit.docx
Notice Title: Supply with consumables material for the needs of the laboratory and x-ray in FMCH,lot 3,6.
B10 Cancellation Notice for the procurement activity.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje materialima za potrebe laboratora i rentgena GCPM , lot 3 i 6
B10 OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: