Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-062-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 33000000-0
Data e publikimit: 01-Jun-2015
Data e skadimit: 12-Jun-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me materiale shpenzuese për nevojat e laboratorit dhe rëntgenit në QKMF”.Lot 1,2,4,5 dhe 7
Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: Supply with consumables material for the needs of the laboratory and x-ray in FMCH. Lot 1,2,4,5, 7
CONTRACT_AWARD_NOTICE.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje materialima za potrebe laboratora i rentgena GCPM . lot 1,2,4,5 i 7
Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: