Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-042-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-Jun-2015
Data e skadimit: 13-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Shpimi i puseve , montimi i pomave per puse ne qytetin e Prishtines( LOTO II)”
Njoftim per dhenje te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Bušenje bunara , ugradnja pomave za bunare u gradu Priština ( Loto II ) "
Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: