Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-075-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 29000000-9
Data e publikimit: 02-Jun-2015
Data e skadimit: 15-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me qumshtë per puntoret e Komunes”
Furnizimi me qumsht UHT per puntoret e Arkivit Komnal dhe Brigades se Zhjarffiksve.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanja za mleko UHT za radnike Opstinskih Arhiva i Spasilacke Brigade
15 075 0121 Serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: