Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-109-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 04-Jun-2015
Data e skadimit: 09-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Manifestimi i 11 Qershorit-Pjesa teknike
Njoftim kontrate (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Manifestacija 11. juna - deo tehnicke
OBAVEŠTENJE O UGOVORU (4).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: