Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-080-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 05-Jun-2015
Data e skadimit: 17-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Zgjerimi i zerimit dhe votimit digjital ne Sallen e Kuvendit te Komunes se Prishtines”
Njoftim per dhenje te kontrate (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Proširenje zvuka i digitalnog glasanja u skupštinskoj sali opštine Priština
Obavestenje o dodeli ugovora (1).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: