Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-113-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442120-4
Data e publikimit: 08-Jun-2015
Data e skadimit: 30-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Ndertimi i rrugës Rimanisht - Vranidoll”
Njoftim per kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Izgradnja puta Rimanisht- Vranidoll"
OBAVEŠTENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: