Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-056-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 34000000-7
Data e publikimit: 09-Jun-2015
Data e skadimit: 19-Jun-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me eskavator,me makine multifunksionale dhe paisje shtese”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: “Supply excavator,with additional equipment and multifunction machine”
CANCELLATION NOTICE FOR THE PROCUREMENT ACTIVITY .docx
Titula Nabavke: “Snabdevanje bager sa visenamenskog masinom i dodatne opreme“
OBAVEsTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: