Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-054-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 85000000-9
Data e publikimit: 09-Jun-2015
Data e skadimit: 20-Jun-2015
Titulli i shpalljes: “Dezinsektimi hapësinor i Prishtines”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.docx
Notice Title: ”Spatial disinfection of Pristina”
CONTRACT AWARD NOTICE.docx
Titula Nabavke: „Prostorna dezinsekcija Pristine“
OBAVEsTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: