Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-101-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 09-Jun-2015
Data e skadimit: 19-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Krijimi, implementimi dhe funksionalizimi i sistemit te geo – informacionit (GIS) ne Komunën e Prishtinës.
Njoftim per anulim.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Stvaranje , implementacija i funkcionisanje sistema geo - informacionog ( GIS) u opštini Priština
njoftim per anulim -ser.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: