Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-005-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 28000000-2
Data e publikimit: 10-Jun-2015
Data e skadimit: 19-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Krijimi i kadastrit te perqojave nentoksore
Njoftim Anulimi - shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Stvaranje Katastra Vodova i Podzemnih Objekata
Njoftim Anulimi - ser.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: