Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-091-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 10-Jun-2015
Data e skadimit: 24-Jun-2015
Titulli i shpalljes: “Digjitalizimi i sherbimeve furnizim me aparaturen e sistemit te integruar te menagjimit te radhes ”
Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Digitalizacija usluga , snabdevanje aparata integrisanog upravljanja sistemom pored "
OBAVEsTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: